Het Boek

Het boek vertelt in tekst en beeld hoe Piet Bolwerk vanaf de jaren 1960 tot 2010 in zijn geboorteland Suriname en Nederland een erg prominente rol heeft gehad in de ontwikkeling van een cultuurhistorische en museale traditie. Met betrekking tot de inhoud van het boek, het boek is ingedeeld in 16 hoofdstukken en bevat 168 pagina’s. Het boek bevat zeer exclusief fotomateriaal, zo zijn er foto’ s in opgenomen van Piet Bolwerk op expeditie in de Surinaamse jungle samen met onder andere Koning Leopold III van België, zijn deelname en hoofdrol van Jezus in het openluchtspektakel het Passiespel en nooit eerder gepubliceerde foto’s van de nomadische Akoerio’s, een mysterieuze oorspronkelijke inheemse  bevolkingsgroep van Suriname.

 

 

Tekst passages uit het boek:

Op een vroege ochtend in 1968 vertrekt een expeditie met drie korjalen uit het Wayanadorp Pleike in het Surinaamse oerwoud. Er hangen nog flarden mist over het koude water van de snelstromende Litanirivier. Bestemming is het Inheemsenplaatsje Chinalé, dat dicht tegen de Braziliaanse grens aan ligt. Het wordt een lange reis onder de hete tropenzon. Aan boord zijn het opperhoofd en de geestelijke leider van het Wayana volk. Zij begeleiden documentairemakers uit Amerika, die het dagelijkse leven en de cultuur van deze oorspronkelijke bewoners van Suriname mogen filmen. Aan boord is ook expeditieleider Piet Bolwerk uit Paramaribo, de man tot wie iedereen zich wendt die naar het diepe Surinaamse binnenland wil reizen. Een man met een missie.

Bij Piet rijpen de ideeën over zijn persoonlijke missie: bijdragen aan de natievorming door de kennis over prehistorie en cultuurhistorie te versterken. Hij ziet in dat er nieuwe bronnen voor eenheid en natievorming moeten worden aangeboord. Hij ziet hoe groot de dreiging is dat opportunisten gebruik kunnen maken van etnische en raciale onderbuiksentimenten om politiek voet aan de grond te krijgen. Maar ook neemt hij zich in die tijd vast voor om zelf niet actief te worden in de politiek. Zijn doelen zal hij trachten te bereiken langs de lijn van bevordering van wetenschap en kennis van cultuurhistorie.”

Inkijkexemplaar boek Downloaden

 

Maatschappelijke thema’s in het levensverhaal van Piet Bolwerk

In het opmerkelijke levensverhaal van Piet Bolwerk zijn drie grote maatschappelijke thema’s vervlochten geraakt: de Dekolonisatie, het Migratievraagstuk, en een geslaagde Natievorming. Dat waren de thema’s die Piet Bolwerk zijn gehele leven lang met cultuurhistorie in goede banen heeft willen helpen.

De Dekolonisatie van de voormalige Nederlandse gebiedsdelen                                                                           

Voor vele betrokkenen is dit proces nog lang niet verwerkt, afgelopen en afgerond. Het houdt nog altijd opeenvolgende generaties volop bezig. 

Het Migratiestuk                             

Het wereldomvattend vraagstuk dat nooit klein geweest is, en alleen nog maar groter wordt voor de toekomst. Wij kunnen ons daar niet genoeg rekenschap van geven, realiseerde Piet zich reeds in de jaren ’60, toen hij om zich heen vele de jonge natie zag verlaten, terwijl het land worstelde met de grote diversiteit aan culturen die er bijeen waren gebracht.

De uitdaging van een geslaagde Natievorming                                   

Hoe verhouden culturen zich tot elkaar als zij worden samengebracht?

Hoe worden de elementen die groepen bijeen brengen gekoesterd?

Hoe kunnen elementen die verdeeldheid zaaien in toom gehouden worden? 

Er is nog zoveel te vertellen over de jaren ’60, over deze cruciale fase in de gezamenlijke historie van Nederland en Suriname, en van al haar voormalige kolonies overigens. Het waren de jaren waarin de kiem gelegd werd voor wat er van deze voormalige kolonies is geworden in de loop van de tijd. Maar ook voor hoe het de Nederlandse samenleving verder is vergaan. Het levensverhaal van Piet Bolwerk wil daar een bijdrage aan zijn. Het kan ons helpen begrijpen hoe het komt dat mensen uit de voormalige kolonies, zelfs als zij zo een succesvol leven als Piet Bolwerk hebben gehad, hun hele leven lang nog blijven worstelen met heimwee en met een knagend gevoel van teleurstelling dat zij hun geboorteland hebben verlaten. Piet Bolwerk heeft gehoopt dat velen zich in zijn verhaal zullen herkennen. En dat hiermee ook het begrip voor oorzaken van conflicten, maar ook van weggedrongen en verzwegen emoties, meer ruimte voor gezamenlijke oplossing zullen krijgen in het publieke debat.  

Over de auteur: Marcel La Rose (1951) is sociaal geograaf en bestuurder. Als tiener maakte hij in de jaren ’60 in Paramaribo mee hoe het proces naar onafhankelijkheid inspireerde, maar ook pijn, onzekerheid en slachtoffers veroorzaakte. Met het levensverhaal van zijn oom Piet Bolwerk (1934) als rode draad, beschrijft La Rose de culturele wereld van die jaren, waarin Nederlanders nog de dienst uitmaakten. Eind jaren ’60 swingt Paramaribo als nooit tevoren, de opzwepende muziekstijl Kaseko werd geboren en er hing een opwindende, zwoele sfeer van verandering in de lucht. Het verlangen naar een gezamenlijke en verbindende identiteit was voelbaar. Meer info: Marcel La Rose